Michele_Yoga_Sam_Henderson-4.JPG
Michele_Yoga_Sam_Henderson-27.JPG
Michele_Yoga_Sam_Henderson-74.JPG
Michele_Yoga_Sam_Henderson-39.JPG
Michele_Yoga_Sam_Henderson-88.jpg
Michele_Yoga_Sam_Henderson-4.JPG

Michele Klink Yoga


Michele Klink Yoga

Types of Yoga Classes

SCROLL DOWN

Michele Klink Yoga


Michele Klink Yoga

Types of Yoga Classes

Michele_Yoga_Sam_Henderson-27.JPG

Teaching ScheduleYoga TEACHING SCHEDULE

Find Michele Now

Teaching ScheduleYoga TEACHING SCHEDULE

Find Michele Now

Michele_Yoga_Sam_Henderson-74.JPG

Yoga Therapeutics


 Therapeutic-Oriented Yoga

Learn More

Yoga Therapeutics


 Therapeutic-Oriented Yoga

Learn More

Michele_Yoga_Sam_Henderson-39.JPG

Yoga Teacher Training


Yoga Teacher Training


Michele_Yoga_Sam_Henderson-88.jpg

Workshops & Retreats


Workshops & Retreats

Book Now

Workshops & Retreats


Workshops & Retreats

Book Now

New Page


New Page